Deskriptor staviteľstvo
Počet nájdených titulov : 61
1. Základy hornické geotechniky / Základ zahl.
2. Hĺbkové odvodňovanie stavebných jám / Ondrej Ťavoda
3. Stavebná mechanika / Jozef Harvančík , Ján Pekarovič
4. Stavebná mechanika / Ivan Balažovjech
5. Stavebné konštrukcie tepelných sietí / Ján Skala
6. Priestorové oceľové konštrukcie / Ferdinand Lederer
7. Dokumentace staveb / Milan Čáp , Jiří Tillmann
8. Stavebná mechanika / Zdeňek Bažant
9. Betonové konstrukce / Konrád Hruban
10. Stavebná mechanika / Vojtech Balažovjech
11. Příručka pro stavební inženýry / Příručk zahl.
12. Příručka pro stavební inženýry / Příručk zahl.
13. Příručka pro stavební inženýry / Příručk zahl.
14. Rukoväť stavbára / Gejza Ložek
15. Základy inženýrského stavitelství / Základ zahl.
16. Základy inženýrského stavitelství / C. Jiří Růžička
17. Statické hodnoty kovových konštrukčních prvků / Jiří Fuchs , Miloslav Rec , Emerich Šefl
18. Statické hodnoty kovových konštrukčních prvků / Jiří Fuchs , Miloslav Rec , Emerich Šefl
19. Štôlne a tunely / Juraj Mencl , Vojtěch Mencl
20. Praktický výpočet rámov a skeletov / N.V. Kuznecov , Vladimír Feranec prel.
21. Typová bednění železobetonových konstrukcí / Typov zahl.
22. Tabuľky prierezových veličín / Ladislav Liška , Peter Šlampa
23. Železobetonové zásobníky / Železobetonov zahl.
24. Teória spoľahlivosti oceľových konštrukcií / Augustín Mrázik
25. Predpäté kovové konštrukcie / Pavel Ferjenčík , Miloslav Tocháček
26. Montáž těžkých prefabrikátů / Lászlo Mokk , Štěpán Haas prel.
27. Prvky kovových konštrukcií / Vladimír Voříšek , Eugen Chladný , Jindřich Melcher
28. Pravděpodobnostní optimalizace dimenzování stavebních konstrukcí / Milík Tichý
29. Beton v příkladech / František Draxler , Miloslav Drda
30. Prvky kovových konstrukcí / Jiří Pechar , Jiří Studnička , Karel Vrba
31. Statika stavebních konstrukcí / Zdeňek Bažant , František Klokner , Konrád Hruban
32. Príručka navrhovania stavebných konštrukcií / Ľuboš Hamák
33. Řešení pravoúhlých rámů rovinných a prostorových / E. Loucká , K. Loucký
34. Speciální železobetonové konstrukce / Antonín Jílek
35. Navrhování ocelových konstrukcí podle teorie plasticity / Augustín Mrázik , Miroslav Škaloud , Miloslav Tocháček
36. Štíhlé betonové tlačené pruty / Štíhl zahl.
37. Rámové konštrukcie mostové a halové / Karol Havelka , Jozef Harvančík , Jozef Trokan
38. Ocelové trubkové konstrukce / Josef Wanke , Luděk Spal
39. Konštrukcie vysokých budov / Juraj Kozák
40. Staviteľské konštrukcie / Vladimír Chrobák
41. Stavebné konštrukcie / František Rambousek
42. Mechanika zemin / Alois Myslivec , Jaroslav Eichler , Ján Jesenák
43. Únosnost základů staveb / Alois Myslivec , Zdeněk Kysela
44. Zemní práce / Vladimír Hájek
45. Těsnění základových půd / Jaroslav Verfel , Zdeněk Tkaný
46. Sesuvy a zabezpečování svahů / Quido Záruba , Vojtěch Mencl
47. Mechanika zemin a skalních hornin / Vojtěch Mencl
48. Nauka o zeminách a mechanika zemin / Nauk zahl.
49. Mezní stavy rovnováhy zemin a jiných souvislých hmot / Zdeněk Sobotka
50. Kotvení do hornin / Leoš Hobst , Josef Zajíc
51. Měření posuvů a deformací pozemních staveb / Měřen zahl.
52. Pozemní stavitelství / Libuše Kostelková
53. Pozemní stavitelství / Václav Hájek
54. Technický rozvoj v poľnohospodárskom staveníctve / Pavel Mikolaj , Ladislav Nekola
55. Pórobetón v pozemním stavitelství / Josef Pavelka
56. Teraco a teracové výrobky / František Friedler
57. Oživené pamiatky / Oživen zahl.
58. Kapitolky o modernej architektúre / Le Corbusie , Katarína Ballová prel.
59. S radosťou pôjdeme do domu Pánovho / Vojtech Nepšinský , Roman Turčan , Danica Turčanová
CD
60. Dreveny panteón / Roman Bunčák fotogr., Dreven zahl., Katarína Biathová texty
61. Nielen pyramídy / Kazimier Michalowski , Matej Andráš prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ