Deskriptor hriadele
Počet nájdených titulov : 16
1. Indukčný motor v teórii a praxi / Ľudovít Višnyi
2. Konstrukce elektrických strojů / E. Wiedemann , W. Kellenberger , Karel Pácal prel., Břetislav Benda prel., Dalibor Zdeněk prel., Emil Ondruška prel.
3. Súčasti prístrojov / Jaromír Šlesinger
4. Jeřáby / František Remta , Ladislav Kupka , František Dražan
5. Montáž, lícování a měření / Joseph Schrock , Bohumil Mašek prel.
6. Strojové súčiastky, montážne skupiny a ich montáž / J. Hintze , Oto Rottko
7. Strojnická příručka / Zdeněk Hlávka prel., Strojnick zahl.
8. Stroje a zariadenia / Josef Doleček , Pavel Gajdoš , Vítězslav Novák , N. Matejko prel.
9. Opravy a seřizování parních turbin / A. N. Svěrčkov , Karel Husárek prel., Adolf Chlebovský prel., Josef Klepetko prel.
10. Parní a plynové turbiny / Josef Klág
11. Časti strojov / Josef Bartoš , Vítězslav Novák , Miroslav Šlégl , Andrej Sršeň prel.
12. Základy strojníctva / Základ zahl.
13. Strojnické tabulky / Jaromír Fiala , Pavel Svoboda , Karel Šťastný
14. Stavba a prevádzka strojov / Štefan Král , Michal Suchanský , Jozef Križan
15. Zámočník / Jaroslav Zelko , Štefan Rau , Milan Štark
16. Časti strojov / Martin Turis , Pavel Beňo
F O T O K O P I A
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ