Deskriptor čítanie
Počet nájdených titulov : 14
1. Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina / Marína Mikulajová , Oľga Dujčíková
Šlabikár
2. Knižka pro rodiče o knížkách pro děti / Miluše Havlínová
3. Čitateľ a literárny proces / Peter Liba
4. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry vo 4. roč. ZŠ / Metodick zahl.
5. Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 2. roč. ZŠ / Metodick zahl.
6. K základom vyučovania literatúry / Juraj Koutun
7. Metodika literárnej výchovy / Laurent Horečný
8. Človek a kniha / Anton Markuš
9. Práca s umeleckým textom / Hilda Rösslerová-Sláviková
10. Rozvoj dětského čtenářství / Otakar Chaloupka
11. Didaktika čítania a písania / Juraj Brťka
12. Rýchle čítanie / Jozef Mistrík
13. Základní kniha o auře / Walter Lůbeck , Jana Paulová prel.
14. Ako sa ľahko učiť / Kurt Tepperwein
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ