Deskriptor geografia
Počet nájdených titulov : 43
1. Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020 / Progra zahl.
2. Natura 2000 / Natur zahl.
3. Afrika / Ctibor Votrubec , Edita Trochová prel., Jaromír Vraštil ilustr.
4. Atlas krajiny Slovenskej republiky / Atla zahl.
5. Vysvetlivky ku geologickej mape Vtáčnika a Hornonitrianskej kotliny / Ladislav Šimon zost.
Prílohy: 2 ks mapy
6. Malá slovenská vlastiveda / Pavol Plesník a kol.
7. Geologicko geografická osnova polohopisu Slovenska / Dionýz Štúr
8. Výročná správa mesta Handlová 2008 / Výročn zahl.
9. Dějiny zeměpisu / Bohuslav Horák , Dušan Trávníček , Ivan Honl
10. Politická a hospodářská geografie / Miroslav Blažek zost., Politick zahl.
11. Fysický zeměpis / František Vitásek
12. Geografia / Ľudovít Mičian
13. Childcraft's Whole Wide World
14. Príručný lexikón biblických vied / Jozef Heriban
15. Malý biblický atlas / Luciano Pacomio
16. Juhoslávia / Peter Čačko prel.
17. Amerika / Alena Rovenská prel., Amerik zahl.
18. Ekonomicko-geografická terminológia / E.B. Alajev , Peter Mariot prel.
19. Maďarsko / Tibor Tüskés , Jozef Fraňo prel.
20. Ázia / Ivan Bičík
21. Základy všeobecnej didaktiky geografie / Základ zahl.
22. Austrália / Josef Brinke , Ján Poliak prel., Jaromír Vraštil ilustr.
23. Afrika / Ctibor Votrubec , Edita Trochová prel., Jaromír Vraštil ilustr.
24. Rozprávanie o veľkej krajine / Zdeněk Adla
25. Nad nami vlny / Alexander Ivan , Ján Seneš
26. Příruční encyklopedie světa / Jiří Kettner , Vojtěch Houška
27. Ostrov medzi morom a púšťou / H. A. W. Treffz , Ernest Malovec prel.
28. Kurdistán a Kurdovia / Abdul Rahman Ghassemlou
29. Zem a nebo / Aleksander Volkov , Ján Mojžiš prel., Jan Brychta ilustr.
30. USA Spojené štáty americké / US zahl.
31. Geografia / Alena Dubcová , Hilda Kramáreková , Celestín Farkaš
32. Škatuľka s kvízom / Škatuľk zahl.
33. Nová maturita. Geografia / Monika Reiterová
34. Devín / Štefan Borovský
35. Geografia v otázkach a úlohách / Geografi zahl.
36. Lexikón štátov a území sveta / Lexikó zahl.
37. Lexikon zemí 2000 / Otto Zwettler prel., Lexiko zahl.
38. Svetová ekonomika / Drahoš Šíbl , Beáta Šaková
39. Zemepis I. v kocke / Karel Kašparovský , Zuzana Ohrádková prel., Sylvie Mikulcová ilustr.
40. Naša zem / Eva Kýšková prel., Jacques Dayan ilustr., Yves Beaujard ilustr., Noelle Le Guillouzic ilustr., Naš zahl., Agnes Vandewielová texty, Stéphanie Condéová texty
Pre deti od 9 rokov.
41. Zemepis pre 1. ročník gymnázia / Zemepi zahl.
42. Neživá príroda / Róbert Čeman
43. Geografia / Celestín Farkaš
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ