Deskriptor rovnice lineárne
Počet nájdených titulov : 3
1. Vektorové prostory / Zdeněk Horský
2. Zbierka úloh z vyššej matematiky / Jozef Eliáš , Ján Horváth , Juraj Kajan
3. Zbierka riešených príkladov a úloh z lineárnej algebry a analytickej geometrie / Peter Kaprálik , Jozef Tvarožek
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ