Deskriptor ložiská nerastné
Počet nájdených titulov : 24
1. Dobývání ložisek / Dobýván zahl.
2. Hornické minimum / M. Ulbrich
3. Hornické minimum / M. Ulbrich
4. Banícke minimum / Aleš Hájovský , Pavol Barta
5. Základy hornictví / Bohuslav Stočes
6. Hornická příručka / Karel Neset , Oskar Dintr
7. Baníctvo / Václav Babuška , Jakub Holý , Oldřich Trnka , František Latka prel.
8. Hornictví / Václav Babuška , Jakub Holý , Oldřich Trnka
9. Optimalizačné metódy v baníctve a geológii / Ján Fabián
10. Sprievodca smenového technika hlbinnej bane / Ľudovít Jančošek , František Ščavnický
11. Ložiská nerastných surovín a ich vyhľadávanie / Vojtech Zorkovský
12. Vyhledávání a průzkum ložisek nerostných surovin / Miloš Kužvart , Miloslav Bohmer
13. Ťažba a zdroje nerastných surovín / Anton Sopko
14. Ložiská nerastných surovín a ich vyhľadávanie / Ložisk zahl.
15. Hlubinné dobývání ložisek / Oldřich Trnka , Martin Vavro , Zdeněk Česák
16. Povrchové dobývaní ložisek / Vladimír Limberk
17. Hydrogeologie ČSSR / Vladimír Homola , Stanislav Klír
18. Ložisková geológia / Vlastimil Potančok , Ján Hurný , Miroslav Slavkay
19. Geologie ložisek nerostných surovin / Vladimír Ivanovič Smirnov , Jaroslav Havelka prel., Naděžda Peřinová prel.
20. Nerostné suroviny pro 21. století / Josef Kožíšek
21. Provozně geologická příručka / Miroslav Jedlička , Josef Kožíšek
22. Nerastné suroviny Slovenska / Ján Slávik
23. Mineralógia, petrografia a geológia / Václav Babuška , Miroslav Mužík , Juraj Koutný prel.
24. Geometrie nerostných ložisek / Oldřich Hajkr , Karel Neset
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ