Deskriptor poézia maďarská
Počet nájdených titulov : 20
1. Na brehu papiera / Árpád Tozsér , Vojtech Kondrót prel., Marta Podhradská prel., Mila Haugová prel.
2. Sochár slov / Arpád Tóth , Vojtech Kondrót prel., Peter Ondreička ilustr.
3. Byť lesom divej zveri / Miklós Veress , Vojtech Kondrót prel., Emil Sedlák ilustr.
4. Odsúdený / Miklós Radnóti , Ctibor Štítnický prel., Eugen Nevan ilustr.
5. Básne / Sándor Petöfi , Ján Smrek prel.
6. V preklade Jána Smreka / Sándor Petöfi , Ján Smrek prel.
7. Básne / Ján Smrek prel., Oľga Johanidesová ilustr.
8. Apoštol / Sándor Petöfi , Emil Boleslav Lukáč prel., Igor Rumanský ilustr.
9. Kto prenesie lásku / László Nagy , Vojtech Kondrót prel., László Nagy ilustr.
10. Mužný vek / Vojtech Kondrót prel., Vojtech Kondrót zost., Mužn zahl.
11. Tragédia človeka. Mojžiš. Lyrika / Imre Madách , Ctibor Štítnický prel.
12. Kôň zomrie vtáky sa rozletia / Lajos Kassák , Vojtech Kondrót prel.
13. Ťažká zem / Gyula Illyés , Vojtech Kondrót prel., Viera Gergeľová ilustr.
14. Ročné obdobia vášne / Gábor Garai , Ctibor Štítnický prel.
15. Na zázrak čakajúci / Imre Forbáth , Ctibor Štítnický prel., Záboj Kulhavý ilustr.
16. Básne / Ady Endre , Ján Smrek prel.
17. Doporučené listy / Milan Valášek ilustr., Vojtech Kondrót zost., Doporučen zahl.
18. Sonáta časopriestoru / László Cselényi , Marta Podhradská prel.
19. Ostrov a more / Mihály Babits , Vojtech Kondrót prel.
20. Nie ja volám / József Attila , Ján Smrek prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ