Deskriptor básnici
Počet nájdených titulov : 50
1. Pivo U Chárona / Ondrej Kalamár
2. Zaklínač hadov / Javdat Iľjasov , Elena Linzbothová-Krupová prel.
3. Milan Rúfus / Viliam Marčok
4. Básnik sám doma / Ondrej Laciak zost.
5. Slovenská katolícka moderna v premenách času / Ján Frátrik
6. Karol Strmeň / Mária Chovancová
7. Vladimir Vladimirovič Majakovskij / Vasil Choma
8. Nenáhodné stretnutia / Karol Rosenbaum zost., Stanislav Šmatlák zost.
9. S dlaňou v ohni / S dlaňo zahl.
10. Poslední svatci romantizmu / Miroslav Pius
11. Bolestný život Baudelairův / Francois Porché , Svatopluk Kadlec prel.
12. Pamať literatúry / Karol Rosenbaum
13. Rozhovory so sebou a s tebou / Milan Rúfus , Milan Laluha ilustr.
Projekt dokresľuje dielo, myslenie a názory M. Rúfusa.
14. Rozhovory so sebou a s tebou / Milan Rúfus , Igor Rumanský ilustr.
15. Poézia moja láska / Ján Smrek
16. Poézia moja láska / Ján Smrek
17. Magický básnik K. H. Mácha / František Xaver Šalda , Jozef Felix prel.
18. Slovo čisté / Dušan Katuščák
19. Voňa domoviny / Jozef Škultéty
20. Stovežatý básnik / Štefan Žáry
21. Křeslo pro hosta podruhé / Jan Zelenka
22. Literárne postavy Gemera I. / Július Bolfík zost.
23. Alexander Blok / Andrej Michajlovič Turkov , Ivan Slimák prel.
24. Gašpar Fejérpataky-Belopotocký / Ján Hučko
25. Poézia Jána Bottu / Cyril Kraus
26. Poslední dny Charlese Baudelaira / Bernard-Henri Lévy , Michal Novotný prel.
27. Goethe / Richard Friedenthal , Eva Mládeková prel., František Hattala prel.
28. Goethe / Richard Friedenthal
29. Smrť Vazira-Muchtara / Jurij Tyňanov , M. Ličková prel.
30. Goethe / Nico Rost , Ervín Mikula prel.
31. Michal Miloslav Hodža / Ján Hučko
32. O diele Pavla Horova / Albín Bagin zost., Ján Zambor zost.
33. Básnik Pavol Horov / Ján Jurčo
34. Herold svitajúcich časov Hviezdoslav / Augustín Maťovčík
35. Študent / Nora Baráthová
36. Homér a homérsky svet / Anton Vantuch
37. Život a dielo Pavla Országha Hviezdoslava vo fotografii / Ján Čaplovič
38. Búrkam divým v ústrety / Ján Sloboda zost.
39. Život básnika Janka Kráľa / Rudo Brtáň
40. Ján Kollár / Cyril Kraus
41. Legenda o veľkom Slovanovi / Cyril Kraus
42. Ako žil a umrel Lermontov / Georgij Gulia , Naďa Szabová prel.
43. Mickiewicz / Mieczyslaw Jastrun , Jozef Klčo prel.
44. Legenda o Spaale / Inge Von Wangenheim
45. Búrlivá mladosť / Ján Poničan
46. Život Alexandra Puškina / Boris S. Mejlach , Jozef Marušiak prel.
47. A.S.Puškin / Andrej Červeňák
48. Básnik Vladimír Reisel / Pavol Plutko
49. Život a dielo Martina Rakovského / Miloslav Okál
50. Rilke / Wolfgang Leppmann , Adam Bžoch prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ