Deskriptor literatúra dvojjazyčná
Počet nájdených titulov : 10
1. Vavríny bojovníkom Slovenského národného povstania / Orest Dubay ilustr., Vavrín zahl.
2. Óda na typografiu / Pablo Neruda , Nelida Noskovičová prel.
3. Odraz politických zápasov v obecnej správe Banskej Bystrice v 16.-19. storočí / Jozef Markov
4. Československý kras / Československ zahl.
5. Veľavážení súdruhovia potomci / Vladimír Majakovskij , Ľubomír Feldek prel.
6. Vladimír Iľlič Lenin / Vladimír Majakovskij , Ľubomír Feldek prel.
7. Poviedky španielskych a latinskoamerických autorov / Tatiana Kotuliaková , Anna Hrušková
8. Nesmrtelná slova / J. B. Moliére
9. Zaujímavosti z reálií NDR / Danuša Lišková , Manfred Richter
10. Parabola / Pierre Dehaye , Ivan Mojík prel., Gabriel Štrba ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ