Deskriptor mechanika kvantová
Počet nájdených titulov : 8
1. Priekopníci modernej fyziky / Jozef Kvasnica , Bohuslav Pernecký ilustr.
2. Fyzikální základy hornické techniky / Miroslav Bajer , Libor Suchan
3. Fyzikálna chémia pre nechemikov / Vladislav Holba
4. Prehľad fyzikálenj chémie a chemickej fyziky / Prehľa zahl.
5. Fyzikální chemie / Walter J. Moore , Čestmír Černý prel., Alexandr Schůtz prel.
6. Niels Bohr / Daniil Danin
7. Úvod do kvantovej mechaniky / Ján Pišút , Ladislav Gomolčák
8. Kvantová mechanika / L. D. Landau , J. M. Lifšic , Juraj Šebesta prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ