Deskriptor žiarenie elektromagnetické
Počet nájdených titulov : 8
1. Technika a životné prostredie / Martin Lorko , Jaroslav Knapec
2. Využití radioizotopů v hutnictví a hornictví / Rudolf Jirkovský , Karel Müller , Jaroslav Tomáš
3. Svetelné filtre vo fotografii / Miroslav Pavlinec
4. Analytická chémia / Ján Garaj , Dušan Bustin , Zdeněk Hladký
5. Základy fyzikálně chemických metod / Vítěz Kalous
6. Fotóny a jadrá / A. I. Kitajgorodskij , Ján Chrapan prel., Eva Tokáriková prel.
7. Základy technickej fyziky III / Zdeněk Horák , František Krupka , Václav Šindelář , Pavol Pálfy prel.
8. Fyzika v príkladoch / Vladimír Hajko
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ