Deskriptor jednotky meracie
Počet nájdených titulov : 4
1. Tepelné tabuľky a diagramy / Kuzman Ražnjevič , Mikuláš Mičátek prel., Viera Mičátková prel.
2. ABC meracích jednotiek / Leon Konečný , Zuzana Maníková
3. Nová soustava jednotek / Václav Šindelář , Ladislav Smrž
4. Nová měrová soustava / Václav Šindelář , Ladislav Smrž
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ