Deskriptor geometria
Počet nájdených titulov : 38
1. Prehľad matematiky / Vladimír Burjan
2. Geometria pre deti / Vladimír Gabrielovič Žitomirskij
3. Kamaráti čísla / Václav Koval , Július Cibula prel., František Škoda ilustr.
4. Automobily / Milan Pilárik
5. Kontrola geometrie řízení v autoservisní praxi / Jaroslav Bedroš
6. Zbierka úloh z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy a pre vyučovanie v 8.a 9.ročníku ZŠ / Alica Sivošová
7. Technické kreslenie / Karel Mašek , Pavel Šimůnek , Jaroslav Zelko prel.
8. Technické kreslenie / Josef Hložek , Antonín Bobek , Karel Mašek
9. Inžinierska geometria / Jaroslav Husarčík , Matej Kaštieľ
10. Úvod do planimetrie / Viktor Svitek , Karol Hlučil
11. Vektorové prostory / Zdeněk Horský
12. Aplikovaná matematika / Aplikovan zahl.
13. Základy elementárnej geometrie / Ondrej Šedivý , Anton Cuninka
14. Geometrie nerostných ložisek / Oldřich Hajkr , Karel Neset
15. Úvod do vysokoškolskej geometrie / Jaroslav Lettrich
16. Súradnicová sústava / I. M. Geľfand , J. G. Glagolevová , A.A. Kirillov , V. Zaťková prel.
17. Transformácie / Miloš Jelínek , Edita Poláková prel.
18. Zbierka riešených úloh z geometrie / Zdeno Vlachynský
19. Středoškolská geometrie / Ladislav Zelina
20. Geometria naučila človeka myslieť / Milan Hejný
21. Konštruktívna geometria pre technikov / Václav Medek , Jozef Zámožík
22. Logické základy geometrie / Viktor Svitek
23. 500 riešených úloh z geometrie / Karol Križalkovič , Anton Cuninka , Ondrej Šedivý
24. Analytická geometria / Michal Harant
25. Vybrané úlohy z matematických olympiád / Vybran zahl.
26. Sbírka řešených příkladů z matematiky I / František Jirásek , Eduard Kriegelstein , Zdeněk Tichý
27. Matematika 1 / Ján Ivan
28. Príručka elementárnej matematiky a fyziky / Jozef Eliáš
29. Cesty moderní matematiky / Karel Havlíček
30. Matematické záujmové krúžky / František Dušek , Štefan Bielik prel.
31. Přehled elementární matematiky / Přehle zahl.
32. Prehľad matematiky / Peter Horák , Ľudovít Niepel
33. Prehľad matematiky / Vladimír Burjan , Ľudovít Hrdina , Milan Maxian
34. Matematika I. / Bruno Budinský , Jura Charvát
35. Matematika ZDŠ v kocke / Štefan Novoveský , Imrich Lečko , Karol Križalkovič
36. Otázky a odpovede z matematiky ZDŠ / Viliam Matuška , Zdeněk Trefný
37. Metodika vyučovania deskriptívnej geometrie a rysovania / Anton Dubec
38. Matematika / Nigel Langdon , Janet Cook , Květoslav Burian prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ