Deskriptor príbehy indiánske
Počet nájdených titulov : 8
1. Synovia Veľkej Medvedice / Liselotte Welskopf-Henrich , Ľudovít Petraško prel., Jozef Cesnak ilustr.
Harka sa snaží spojiť kmene do boja proti spoločnému nepriateľovi.
2. Synovia Veľkej Medvedice / Liselotte Welskopf-Henrich , Ľudovít Petraško prel., Zlatica Hlaváčová ilustr.
3. Posledný Mohykán / James Fenimore Cooper , Šarlota Barániková prel., Teodor Schnitzer ilustr.
Kniha o Koženej Pančuche sa odohráva v čase dobyvateľských bojov Francúzov a Angličanov.
4. Synovia Veľkej Medvedice / Liselotte Welskopf-Henrich , Ľudovít Petraško prel., Jozef Cesnak ilustr.
Harka sa snaží spojiť kmene do boja proti spoločnému nepriateľovi.
5. Synovia Veľkej Medvedice / Liselotte Welskopf-Henrich , Ľudovít Petraško prel., Zlatica Hlaváčová ilustr.
6. Indiáni z Vetrova / Markéta Zinnerová , Mária Števková prel., Zlatica Hlaváčová ilustr.
7. Svetlo náčelníka Hatuaya / Rudo Moric , Ľuba Končeková-Veselá ilustr.
8. Priekopníci / James Fenimore Cooper , Anton Smutný prel., Teodor Schnitzer ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ