Deskriptor jadro atómové
Počet nájdených titulov : 21
1. Radiologie ve veterinárním lékařství / Jozef Hrušovský , Jiří Beneš
2. Nepatrné atómové jadrá - zdroj obrovskej energie / Albert Dietmar , Drahomila Náterová prel., Ondrej Foltín prel.
3. Gigant atom / K. Bohm , R. Dorge , Vladimír Doksanský prel., Josef Škop prel.
4. Prehľad stredoškolskej fyziky / Jozef Zámečník
5. Fyzikálna chémia / Jan Čipera , Alžbeta Stančevová prel.
6. Všeobecná a anorganická chémia / Ján Gažo , kol
7. Všeobecná a anorganická chémia / Ján Gažo , ko
8. Radiologická fysika / František Běhounek , Antonín Bohun , Josef Klumpar
9. Základy fysikální chemie / Rudolf Brdička , Jiří Dvořák
10. Prehľad chémie / Peter Silný , Beáta Brestenská
11. Chémia má svoje zákony / K. R. Manolov , D. L. Lazarov , I. P. Lilov , Michal Brejčák prel.
12. Atómová fyzika pre samoukov / J. M. Valentine , Jaroslav Topoľský prel.
13. Atom / Isaac Asimov , Martin Krejza prel., D.F. Bach ilustr.
14. Atomové jádro / M. I. Korsunskij , Jiří Nedvěd prel., Jiří Skřivánek prel.
15. Fotóny a jadrá / A. I. Kitajgorodskij , Ján Chrapan prel., Eva Tokáriková prel.
16. Cestou k atomu / B. Stěpanov , Jiří Fridman prel., A.A. Hoch prel.
17. Základy technickej fyziky III / Zdeněk Horák , František Krupka , Václav Šindelář , Pavol Pálfy prel.
18. Fyzika II / A. I. Bačinskij , S. M. Iľjašenko , Michal Záhorský prel.
19. Detekcia a spektrometria žiarenia alfa a beta / Štefan Šáro
20. O kozmickom žiarení / Jozef Kaušitz
21. Experimentálna jadrová fyzika / Experimentáln zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ