Deskriptor ložiská ropy
Počet nájdených titulov : 3
1. Ťažba a zdroje nerastných surovín / Anton Sopko
2. Ložiská ropy a zemného plynu v strednej Európe / Ložisk zahl.
3. Zlato púšte / Kazimierz Dziewanowski , Mária Krkošková prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ