Deskriptor rozpravy
Počet nájdených titulov : 5
1. Rozprava o vedách a umeniach / Jean Jacques Rousseau , Vladimíra Komorovská prel.
2. Vo vlastnom zrkadle / Johann Wolfgang Goethe , Daniela Humajová prel.
3. Spory a polemiky / Anton Bernolák , Juraj Fándly
4. Bádatelia pravdy / Galileo Galilei , René Descartes , Mikuláš Pažítka prel., Anton Vantuch prel.
5. Charaktery / Jean de La Bruyére , Michal Bartko prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ