Deskriptor rozbory diel
Počet nájdených titulov : 57
1. Kontexty slovenskej moderny / Dana Hučková
2. Na margo staršej literatúry / Erika Brtáňová
3. Sondy do slovenskej literatúry 19. storočia / Peter Zajac zost., Dana Hučková zost.
4. Preklad ako umenie / Ján Zambor
5. Báseň a ticho / Ján Zambor
6. Rozbory umeleckej prózy / Rozbor zahl.
7. Havran a iné básne / Edgar Allan Poe , Jana Kantorová-Báliková prel., Vladimír Gažovič ilustr.
8. Papagáj na motocykli / Vítězslav Nezval , Ľubomír Feldek prel.
9. 20 básní o láske a jedna pieseň zúfalstva / Pablo Neruda , Ján Stacho prel., Nelida Noskovičová prel., Otto Janeček ilustr.
10. Dráma a divadlo sveta / Ján Boor
11. Pán Tadeáš / Adam Mickiewicz , Rudolf Skukálek prel., Vladimír Tesař ilustr.
12. Piesne a báje / Janko Matúška , Miloš Kovačka zost.
13. Eneida / Publius Vergilius Maro , Viera Bunčáková prel., Ernest Zmeták ilustr., Pavel Bunčák prebásnil
14. Nádhera sveta / Artur Lundkvist , Milan Richter prel., Peter Ondreička ilustr.
15. Štylistické rozbory umeleckých textov / Štylistick zahl.
16. Latinský humanizmus / ko prel., Daniel Škoviera zost.
17. Antológia slovenskej literatúry 20. storočia / Zdenko Kasáč , Pavol Plutko
18. Tajovského ženský zákon / Andrej Kostolný
19. Osobnosti a diela vo svetovom realistickom románe / Ján Sedlák
20. Literárna rukoväť / Literárn zahl.
21. Vitalita slovesnej tvorby / Albín Bagin
22. Slovenské dejiny v krásnej literatúre / Jozef Butvin
23. Básnické dielo Laca Novomeského / Ján Brezina
24. Láska je silnejšia ako smrť / Eva Ducká
25. Európske obzory / Jozef Felix
26. Na cestách k veľkým / Jozef Felix
27. Veľkí ruskí realisti / Lukács Gyorgy , L. Ivaničová prel., A. Kalinová prel.
28. Dve románske fresky / Jozef Felix
29. Jazykové prechádzky prózou / Gejza Horák
30. Literárne dielo Jána Poničana / Michal Chorváth
31. Tri literárnoestetické rozbory zo staršej slovenskej literatúry / Jozef Minárik
32. Literatúra a súčasnosť / Ján Koška prel., Ján Koška zost.
33. Dielo esteticko-kritické / Ján Marták
34. Spoločenské otázky v predprevratovom slovenskom románe / Andrej Mráz
35. Ozveny stretnutí so sovietskymi spisovateľmi / Ondrej Marušiak
36. Próza Kláry Jarunkovej / Július Noge
37. V břiše velryby / George Orwell , Adéla Václavková prel.
38. O jazyku a štýle slovenskej prózy / Eugen Pauliny
39. Prísna literatúra / Boris Pankin , Matej Andráš prel., Oľga Ruppeltová-Andrášová prel.
40. Tvorba Ivana Bukovčana / Zoltán Rampák
41. Próza a skutočnosť / Stanislav Rakús
42. Slovenskí klasickí dramatici 19.storočia a inonárodná dráma / Zoltán Rampák
43. Hugolín Gavlovič v dejinách slovenskej kultúry / Imrich Sedlák zost.
44. Historické osudy realizmu / Boris Sučkov , Dušan Slobodník prel.
45. Magický básnik K. H. Mácha / František Xaver Šalda , Jozef Felix prel.
46. Moderný slovenský román / Ján Števček
47. Čítajúci Titus / Vincent Šabík
48. Premeny ohňa / Bystrík Šikula , Bohuš Bodacz
49. Obrazy a myšlienky / Ján Števček , Albín Bagin
50. 150 rokov slovenskej lyriky / Stanislav Šmatlák
51. Romány a mýty / Milan Šútovec
52. Petrarcov vavrín / Viliam Turčány
53. Výber z literárnej histórie a kritiky slovenskej / Mikuláš Gašparík zost.
54. Efektívnosť vo vyučovaní literárnej výchovy / Jozef Melichar
55. Mýtus a dejiny v próze naturizmu / Milan Šútovec
56. Rozumět literatuře / Milan Zeman
57. Studie o francouzském románu / Antonín Zatloukal
Veľké postavy francúzskeho románu a ich interpretácia.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ