Deskriptor listy
Počet nájdených titulov : 75
1. Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 7.až 9. ročníka ZŠ a gymnázií s osemročným štúdiom / Renáta Somorová
2. Úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 5.a 6.ročníka ZŠ a gymnázií s osemročným štúdiom / Renáta Somorová
3. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Jirka Vašinová prel., Izabela Kunová prel.
4. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Johana Hasonová prel.
5. Zobrané spisy / V.I. Lenin , E. Csányiová prel.
6. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Igor Calpaš prel., Dana Matejovová prel.
7. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Judita Drábová prel., Eva Piovarcsyová prel.
8. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Peter Ďurčo prel.
9. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Dana Kopčoková prel.
10. Zobrané spisy / V.I. Lenin
11. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Ján Žigo prel.
12. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Dana Kopčoková prel.
13. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Anna Kovačičová prel.
14. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Mária Filkusová prel.
15. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Izabela Kunová prel.
16. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Viera Havránková prel.
17. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Peter Ďurčo prel.
18. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Magdaléna Petrufová prel.
19. Zobrané spisy / V.I. Lenin , E. Csányiová prel.
20. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Zuzana Poljaková prel.
21. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Jozef Minárik zost.
22. Terézia Vansová / Jana Cviková editor, Jana Juráňová editor, Marcela Mikulová editor, Terézi zahl.
23. Výbor z diel I. P. Pavlova / kol prel., Výbo zahl.
24. Léčivé čaje / Karel Rada
25. Srdce mi horí v ohni / Miroslav Pius
26. Len lipa šumela.... / Ľudmila Podjavorinská , Viera Kraicová ilustr.
27. Dielo / Ľudovít Štúr
28. Belasé kvety / Novali , Július Lenko prel., Stanislav Dusík ilustr.
29. Najkrajšie ľúbostné listy / Eva Mária Vehnerová prel., Ronald Tamplin zost., Ronald Tamplin zost., Najkrajši zahl.
30. Nádhera sveta / Artur Lundkvist , Milan Richter prel., Peter Ondreička ilustr.
31. Sokratov pohár / Emil Boleslav Lukáč , Dana Ondreičková ilustr.
32. Človek a občan / Charles-Louis de Secondat Montesquieu , Jean Jacques Rousseau , Anton Vantuch prel., Jindřich Veselý prel., Natália Ihnátková prel.
33. Filipické reči / Marcus Tullius Cicero , Lucius Annaeus Seneca , Martin Vozák prel., Miloslav Okál prel.
34. Prózy / Božena Timrava-Slančíková
35. Koreň a výhonky / Svetozár Hurban Vajanský
36. Prózy / Jozef Cíger Hronský
37. Vzduch našich čias / Vladimír Clementis
38. Červená sedmička nastupuje / Štefan Drug
39. Vladárka v súkromí / Hannes Etzlstorfer , Elena Linzbothová prel.
40. Listy Ľudmily Riznerovej-Podjavorinskej / Michal Kocák
41. Listy Jozefa Škultétyho / Michal Kocák
42. Listy / Štefan Krčméry
43. O literatúre a ľuďoch / Ján Kalinčiak
44. Listy Maríny Miloslavy Hodžovej Viliamovi Paulinymu-Tóthovi / Peter Liba
45. Desaťročia do chvíľ skĺbené / Ladislav Novomeský
46. Verím v pozemskosť / Anna Seghersová , Ivan Cvrkal prel.
47. Dielo II / Ľudovít Štúr
48. Dielo I / Ľudovít Štúr
49. Cestou života tŕnistou / Ľudovít Štúr
50. Vajanský zblízka / Pavol Petrus zost.
51. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / ko prel., Jozef Minárik zost.
52. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Jozef Minárik zost.
53. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / ko prel., Jozef Minárik zost.
54. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Ján Košecký prel., Jozef Minárik prel., Jozef Minárik zost.
55. Hviezdoslav vo výbere a interpretácii Vojtecha Mihálika / Pavol Országh Hviezdoslav , Vojtech Mihálik vybr.
56. Listy / Fryderyk Chopin
57. Fraňo Kráľ učiteľom / Irena Bluhová zost., Helena Kráľová zost., Fraň zahl.
58. Nespavosť / Marina Cvetajevová , Ján Zambor prel., Viera Gergeľová ilustr.
59. Pracujeme s programami Microsoft Office 97 / Pracujem zahl.
60. Dialógy o matematice / Alfréd Rényi , Jan Králík prel.
61. Estetická výchova / Friedrich Schiller , Josef Hrůša prel.
62. Listy Milene / Franz Kafka , Milan Žitný prel.
63. Listy Bohu / Ľudovít Fuchs
64. Nová zmluva s ilustráciami
65. Oživená nádej / Hana Gregorová
66. Ani čas nemení / Dagmar Gregorová
67. Vybrané spisy / Karol Marx
68. Listy z väzenia / Vladimír Clementis
69. Spisy / V.I. Lenin
70. Obchodní korespondence dopisy, e-maily, faxy / Gabi Neumayer , Nora Martišková prel.
71. Modlitba - svieži prameň / Matka Terez , Brat Roge , Igor Calpaš prel.
72. Prózy / Jozef Gregor Tajovský
73. Písomnosti v našom živote / Lýdia Bednárová
74. Praktická korešpondencia pre študentov s ekonomickým zameraním, poslucháčov rekvalifikačných kurzov, podnika / Soňa Líšková-Kukulová
75. Nebezpečná známosť alebo daalenberské listy / Hella S. Haasse , Adam Bžoch prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ