Deskriptor autori ruskí
Počet nájdených titulov : 10
1. Preklady / Ján Majerník prel.
2. Ruská sovietska literatúra / L.I. Timofejev , Ján Mojžiš prel.
3. Ruská a sovietska poézia na Slovensku / Ema Panovová
4. Človek a život / V.G. Belinskij , ko prel.
5. Horizonty umeleckého obrazu / Michail Borisovič Chrapčenko , Viktória Slobodníková prel.
6. Poézia revolučnej doby / Vasil Choma
7. Slovenská literárna kritika / Ivan Kusý zost.
8. Ozveny stretnutí so sovietskymi spisovateľmi / Ondrej Marušiak
9. Umenie vidieť svet / ko prel., Umeni zahl.
10. Vzťahy a súvislosti slovenskej a ruskej literatúry / Dionýz Ďurišin
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ