Deskriptor rým
Počet nájdených titulov : 7
1. Úvahy s recitátorom / Jozef Mistrík
2. Teória literatúry / Ivan Plintovič
3. Princíp hry v slovenskej poézii / František Štraus , Štefan Moravčík
4. Na margo básne / Ján Šimonovič
5. Próza o básni / Ján Šimonovič
6. Rým v slovenskej poézii / Viliam Turčány
7. Umenie a najmenší / Anton Popovič zost., Umeni zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ