Deskriptor žiarenie gama
Počet nájdených titulov : 3
1. Využití radioizotopů v hutnictví a hornictví / Rudolf Jirkovský , Karel Müller , Jaroslav Tomáš
2. Atomistika / Atomistik zahl.
3. Aplikace jaderných metod gama v hornictví / Liboslav Šimon , Jiří Bosák
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ