Deskriptor vodivosť elektrická
Počet nájdených titulov : 7
1. Fyzika polovodičov / Klavdija Vasilievna Šalimovová , kol prel.
2. Elektrotechnické hmoty / N. P. Bogorodickij , V. V. Pasynkov , B. M. Tarejev , kol prel.
3. Dielektriká - izolanty / František Poljak
4. Nauka o materiálu / František Píšek
5. Nauka o materiálu / František Píšek , L. Jeníček , P. Ryš
6. Školské pokusy z elektrochémie / Ladislav Smik , Ivan Ilkovič , Ladislav Merva
7. Fyzika polymerů / Bohumil Meissner , Václav Zilvar
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ