Deskriptor technológie komunikačné
Počet nájdených titulov : 4
1. Didaktika odborného výcviku / Ivan Krušpán , Mária Volníková
2. Základy andragogiky / Zdeněk Palán
3. Cesta Steva Jobsa / Jay Elliot , William L. Simon
4. Slovensko na ceste do neznáma / Slovensk zahl.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ