Deskriptor vývoj regionálny
Počet nájdených titulov : 2
1. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky / Saleh Mothana Obadi
2. Slovensko na ceste do neznáma / Slovensk zahl.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ