Deskriptor elektrónky
Počet nájdených titulov : 26
1. Priemyselná elektronika / Vladimír Svoboda , Július Zachar prel.
2. Použitie elektroniky / Ivan Ševcov
3. Technická elektronika / Julius Strnad
4. Elektronika / Jan Maťátko
5. Elektronika / Jan Maťátko , Eva Foitová
6. Elektronický osciloskop / Kamil Donát
7. Elektrotechnika / Bohuslav Květ , Jozef Kurtha prel.
8. Elektrotechnológia / Čestmír Hledík , Jaroslav Kubeš , Mojmír Simerský , Fedor Sršeň prel.
9. Elektronika / Jaroslav Dvořáček , Ladislav Marvánek , Andrej Sršeň prel.
10. Rádiotechnická príručka / Ján Fortuna prel., Rádiotechnick zahl.
11. Elektronika a sdělovací technika / Jaroslav Dvořáček , Antonín Kubec , Jan Velický
12. Optické elektronky / Vladimír Jareš , Miroslav Jedlička
13. Oznamovacia a ovládacia elektrotechnika / Bohuslav Květ , Jiří Trůneček , Jozef Kurtha prel.
14. Vzorce, definície a príklady z rádiotechniky / Leonard Niemcewicz , Vladimír Kašša prel.
15. Rádiotechnická príručka / Ambróz Škrovánek prel., Rádiotechnick zahl.
16. Měření v radiotechnice / Bohumír Kleskeň
17. Základné zapojenia z rádioelektroniky / Zvonko Vistrička , Július Zachar prel.
18. Kurs radiotechniky / Jaroslav Dvořáček
19. Poruchy rádioprijímačov a ich odstránenie / Bernhard Pabst , Karol Hodinár prel.
20. Rádiotechnika / Hubert Meluzin
21. Elektrotechnológia / Čestmír Hledík , Eugen Žunko prel.
22. Vysokofrekvenční elektrotechnika / Josef Stránský
23. Rádio...? Nič jednoduchšie! / E. Aisberg , Július Slosiar prel.
24. Merania v rádiotechnike / Bohumír Kleskeň
25. Obecná elektrotechnika pro strojní inženýry / František Fetter
26. Fyzika II / A. I. Bačinskij , S. M. Iľjašenko , Michal Záhorský prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ