Deskriptor literatúra bieloruská
Počet nájdených titulov : 12
1. Dúšok vody / Maxim Tank , Juraj Andričík prel.
2. Rečou srdca / Helena Križanová-Brindzová prel., Juraj Andričík prel., Rečo zahl.
3. Tak ľahko kráčaš.... / Piatrus Makaľ , Juraj Andričík prel.
4. Za bielym snehom / Oľga Kovačičová-Húsková prel.
5. Prebudený hlas / Oľga Rovenská prel., Jozef Cesnak ilustr.
6. Petrohrad-Brest / Ivan Šamiakin , Nora Bujnová prel.
7. Hajušky - hajky / Helena Križanová-Brindzová prel., Vasiľ Vitka zozb., Vladzimir Basalyga ilustr., Alena Losová ilustr., Natália Paplauskaja ilustr.
8. Čarovná píšťala / Juraj Andričík prel., Daniela Slezáková-Leukaničová ilustr.
9. Chosenia,moja láska / Uladzimir Karatkevič , Július Rybák prel.
10. Atlanti a kariatídy / Ivan Šamiakin , Magda Takáčová prel.
11. Žriedla / Ivan Šamiakin , M. Ličková prel.
12. V Záblatí svitá / Janka Bryľ , Viera Miháliková prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ