Deskriptor vzdelávanie
Počet nájdených titulov : 100
1. Personálny manažment / Anna Kachaňáková , Oľga Nachtmannová , Zuzana Joniaková
2. Personalistika pro malé a střední firmy / Jiří Bláha , Zdeňka Kaňáková , Aleš Mateicius
3. Personálny manažment / Anna Kachaňáková
4. Moderní personální management / Alfred Walker , David Collins prel.
5. Všeobecná didaktika / Erich Petlák
6. Pedagogika voľného času / Erika Novotná
7. Rozvoj a vzdělávání manažerů / Ivana Folwarczná
8. Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch / Ondrej Kaščák , Branislav Pupala
9. Manažment / Miroslav Majtán , kol
10. Škola a kvalita / Ivan Turek
11. Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina / Marína Mikulajová , Oľga Dujčíková
Šlabikár
12. Farebný svet / Renáta Pondelíková
13. Aplikovaný výskum vo výchove a vzdelávaní žiakov. Súčasné trendy / Zuzana Kešiarová prel., Aplikovan zahl.
14. Krok za krokom / Ľudmila Šimčáková prel., KRO zahl.
15. Participácia mládeže na samospráve školy / Ladislav Macháček
16. Praktická príručka učiteľa / Jarmila Belešová , Zdenko Krajčír , Jarmila Tóthová
17. Participácia študentov na samospráve stredných a vysokých škôl Slovenska / Ladislav Macháček , Participáci zahl.
18. Vytváranie integrovaných tried / Ellen R. Danielsová , Kay Staffordová , kol prel.
19. Marketingové řízení školy / Jaroslav Světlík
20. Manažérske kompetencie v miestnej a v regionálnej samospráve / Miroslav Tuma
21. Základy pedagogiky / Dagmar Kováčiková
22. Motivácia ľudskej činnosti a správania / Tomáš Pardel
23. Celostný manažment / Ján Porvazník
24. Organizace zdravotnictví / Emil Makovický , Karel Záruba prel.
25. Starostlivosť o dieťa 3-6 rokov / Brian Ward , Daniela Ostatníková prel.
26. AIDS zabíja Afriku / Lucia Jakubíková prel., Peter Knapík zozb., Peter Knapík zost.
27. Príručka environmentalistu / Príručk zahl.
28. Kapitoly zo všeobecnej didaktiky / Ján Bajtoš
29. Pedagogika voľného času / Emília Kratochvílová
30. Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi / Jana Hanuliaková
31. Lektorské dovednosti / Oľga Medlíková
32. Úvod do psychoterapie / Jan Vymětal
33. Počítač jako pomocník učitele / Jan Slavík , Jaroslav Novák
34. Dieťa literatúra autor / Dieť zahl.
35. Koučování pro manažery a firemní týmy / Édouard Stacke , Ludmila Desbrosseová prel., Eva Černá prel.
36. Řízení lidských zdrojů / Michael Armstrong
37. Personálna práca v organizácii / Kvetoslava Repková
38. Manažérstvo kvality / Alexander Mateides
39. Tvorba a recepcia / František Miko , Anton Popovič
40. Sociálna práca / Anna Tokárová a kol.
41. Dejiny osvety v Československu 1918-1975 / Kamil Škoda , Pavel Paška
42. Pri prameňoch civilizácie / Július E. Lips , Mária Kosová prel.
43. Krupská / Ľudmila Ivanovna Kunecká , Klara Alexandrovna Maštakovová , Ján Mojžiš prel.
44. Moderní pedagogika / Jan Průcha
45. Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce / Michal Oláh , Milan Schavel , Zlatica Ondrušová
46. Kapitoly o znalostnej spoločnosti / Jozef Kelemen
47. Pedagogické ovlivňování volného času / Bedřich Hájek , Břetislav Hofbauer , Jiřina Pávková
48. Sto hier na rozvoj osobnosti / Stanislava Gajdošová , Michal Milla , Pavol Šveda
49. Sprievodca podnikateľa vo vidieckom turizme a agroturizme / František Mach
50. Kapitoly zo súčasnej didaktiky / Erich Petlák , kol
51. Pozvanie do znalostnej spoločnosti / Jozef Kelemen , kol
52. Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách / Progra zahl.
53. Personálny manažment / Anna Kachaňáková , Oľga Nachtmannová , Zuzana Joniaková
54. Perspektivy vzdělání / Jan Průcha
55. Návrh koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike / Vladislav Rosa , Ivan Turek , Miron Zelina
F O T O K O P I A
56. Soudobé teorie vzdělávání / Yves Bertrand , Oldřich Selucký prel.
57. Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře / Jack Canfield
58. Specifické poruchy chování a pozornosti / Alan Train , Michaela Šárová prel.
59. Metodické state o výchovno - vzdelávacej práci v školskej družine II / Václav Bláha , František Mráz prel.
60. Ide nám o každé dieťa / Jozef Filas
61. Pedagogická psychológia / Ladislav Ďurič
62. Metodické state o výchovno-vzdelávacej práci v školskej družine I / Václav Bláha a kol.
63. Školní zdravotnictví / Jiří Fišer
64. Výchova, činnosť, spoločenské prostredie / Ondrej Baláž
65. Sebavýchova a výchova v práci / Štefan Guláš
66. Didaktika základnej školy / Nikolaj Grigorievič Kazanskij , Eugénia Jurigová prel.
67. Sociálne aspekty výchovy / Ondrej Baláž
68. Pedagogika pre vychovávateľov / František Mráz prel., Oľga Ducháčková a kol.
69. Didaktika školskej telesnej výchovy / František Sýkora
70. Školská telesná výchova v systéme výchovy a vzdelávania mládeže v ČSSR / František Sýkora
71. Základy vedeckého riadenia školstva / Milan Cirbes
72. Riadenie školstva a jeho systém / Zdeněk Obdržálek
73. Rozvoj osobností učňov / Ľudovít Januška
74. Bibliografia psychologickej literatúry na Slovensku 1949-1973 / Lýdia Okruhlicová zost.
75. Pedagogika / Otokar Chlup
76. Dejiny českej a slovenskej pedagogiky / Jozef Mátej
77. Výkonnosť žiakov vo vyučovacom procese / Ladislav Ďurič
78. Zrod občana / Vasilij Alexandrovič Suchomlinskij , Oľga Sadloňová prel.
79. Pomôcky a didaktická technika / Henrich Janus
80. Otázky porovnávacej pedagogiky / Najden Čakarov , Milan Odran prel.
81. Pedagogika / Oľga Pavlovičová prel., Cyril Chorvát prel., Pedagogik zahl.
82. Problémy ekonomiky a organizácie základného vzdelania / J. Pastier
83. Pedagogické problémy současné doby / Antonín M. Dostál
84. Škola rozvíjania emocionálnej inteligencie žiakov / Eva Gajdošová , Gabriela Herényiová
85. Daňové výdavky A-Z. 2008 / Dušan Dobšovič
86. Etika v podnikatelském prostředí / Zdeněk Dytrt
87. Živa v slepých uličkách / Gita Margita Bošeľová
88. Vzdelávanie:spoločný projekt / Jana Stancel Arranz prel., Vzdelávani zahl.
89. Tradícia rómskych remesiel / Michal Bársony
90. Nešikovné dítě / Amanda Kirbyová , Dagmar Tomková prel.
91. Personalistika pro malé a střední firmy / Jiří Bláha , Zdeňka Kaňáková , Aleš Mateicius
92. Psychológia a patopsychológia dieťaťa / Psychológi zahl.
93. Autismus u dospívajících a dospělých / Patricia Howlin , Miroslava Jelínková prel.
94. Sociologie výchovy a školy / Radomír Havlík , Jaroslav Koťa
95. Nadané dieťa / Jolana Laznibatová
96. Máte neklidné dítě? / Nessia Laniado , Ivana Hlaváčová prel.
97. Výchova a vzdelávanie dospelých / Výchov zahl.
98. Vyučovanie v otázkach a odpovediach / Erich Petlák , Juraj Komora
99. Infos aus Deutschland / Michael Steindl , Iveta Ondrejková prel.
Súčasťou knihy je videokazeta č.92556 a audiokazeta č.92557.
100. Dievčenské rozhovory na nové témy / Carol Westonová , Anna Pokorná prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ