Deskriptor literatúra socialistická
Počet nájdených titulov : 17
1. Istorija russkoj sovetskoj literatury / Istorij zahl.
2. Polstoročie sovietskej literatúry / Vitalij Ozerov , Mária Filkusová prel.
3. Dejiny slovenskej literatúry / Dejin zahl.
4. Dejiny slovenskej literatúry / Milan Pišút
5. Literatúra v rokoch 1918 - 1945 / Literatúr zahl.
6. Súčasná česká literatúra / František Buriánek
7. Dialógy a reflexie / Dionýz Ďurišin
8. Teória literárnej komparatistiky / Dionýz Ďurišin
9. Teória literárnej komparatistiky / Dionýz Ďurišin
10. Od robotníckej poézie k DAVu / Štefan Drug
11. Genéza slovenskej socialistickej literatúry / Ján Brezina zost.
12. O literatúre / Michal Chorváth
13. Miera pravdivosti / Jurij Kuzmenko , Soňa Lesňáková prel.
14. Hľadanie epickej syntézy / Július Noge
15. Nenáhodné stretnutia / Karol Rosenbaum zost., Stanislav Šmatlák zost.
16. Na váhach času / Karol Rosenbaum
17. Pamať literatúry / Karol Rosenbaum
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ