Deskriptor kódex etický
Počet nájdených titulov : 7
1. Manažment / Miroslav Majtán , kol
2. Podnikanie v cestovnom ruchu / Katarína Malíková
3. Výchova ke zdraví / Libuše Čeledová , Rostislav Čevela
4. Audítorstvo / Ladislav Kareš
5. Podnikanie / Ján Mráz
6. Marketing pre samosprávy / Magdaléna Bernátová , Anna Vaňová
7. Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce / Michal Oláh , Milan Schavel , Zlatica Ondrušová
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ