Deskriptor masmédiá
Počet nájdených titulov : 7
1. Hodnotové aspekty masmédií s dôrazom na spravodajstvo / Vlasta Hochelová
2. Budúcnos globálnej ekonomiky / Ivan Haluška
3. Praktikum mediálnej tvorby / Andrej Tušer
4. Kreatívní ekonomika / Jitka Kloudová
5. Od tamtamov po internet / Samuel Brečka
6. Voda a chlad / Pavol Dinka zost.
7. Public relations jako ovlivňování mínění / Jozef Ftorek
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ