Deskriptor DAV
Počet nájdených titulov : 29
1. Vladimír Clementis / Štefan Drug
2. Dejiny slovenskej literatúry / Zdenko Kasáč , Albín Bagin
3. Vzduch našich čias / Vladimír Clementis
4. Vzduch našich čias / Vladimír Clementis
5. DAV a sovietska literatúra / Vladimír Čerevka
6. Československý literárny kontext / Karol Rosenbaum zost.
7. Dialógy a reflexie / Dionýz Ďurišin
8. Červená sedmička nastupuje / Štefan Drug
9. Od robotníckej poézie k DAVu / Štefan Drug
10. Z prielomu / Michal Chorváth
11. O literatúre / Michal Chorváth
12. Myšlienka a tvar / Rudolf Chmel zost.
13. Dejiny v dejinách / Rudolf Chmel
14. Kritika 64 / Jozef Bob zost., Michal Nadubinský zost.
15. Literatúra a revolúcia / Štefan Drug zost.
16. Nenáhodné stretnutia / Karol Rosenbaum zost., Stanislav Šmatlák zost.
17. Literárna teória a kritika davistov / Daniel Okáli
18. Pole rozorané / Štefan Drug zost.
19. Hodnoty a čas / Milan Pišút
20. Priestorom literatúry / Karol Rosenbaum
21. Vzťahy slovenskej a českej literatúry 19. a 20. storočia / Karol Rosenbaum
22. Pamať literatúry / Karol Rosenbaum
23. Próza socialistického realizmu 1945-1980 / Břetislav Truhlář
24. Vzťahy a súvislosti slovenskej a ruskej literatúry / Dionýz Ďurišin
25. Dobrý deň, človek.... / Štefan Drug
26. Panachýda za Ladislavom Novomeským / Karol Rosenbaum zost., Stanislav Šmatlák zost.
27. Búrlivá mladosť / Ján Poničan
28. DAV a davisti / Štefan Drug
29. Červená sedma
Jilemnický,Tomášik.Dumín,Poničan,Sirácky,Elen,Okáli,Novomestský,Urx,Zindr
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ