Deskriptor situácie krízové
Počet nájdených titulov : 6
1. O mojom živote nebudú rozhodovať iní / Ladislav Pavlík
2. Krízová sociálna intervencia / Stanislav Matulay , Eva Matulayová
3. Manažérstvo rizík a krízových situácií vo verejnej správe / Stanislav Filip , Ladislav Šimák
4. Úvod do psychoterapie / Jan Vymětal
5. Desatero manažera / František Bělohlávek
6. Podnikanie / Ján Mráz
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ