Deskriptor reakcie chemické
Počet nájdených titulov : 22
1. Chemie a technologie výbušnin / Tadeusz Urbanski , Dušan Jakeš prel., Zdeňek Doležel prel.
2. Menné reakcie v organickej chémii / Gyula Deák , Miloš Marko prel.
3. Anorganická chemie / Heinrich Remy , Vladimír Machálek prel., Lieselotta Pačesová prel., Marie Školová prel.
4. Anorganická chémia pre stredné zdravotnícke školy a pre gymnáziá / Ján Fabini , Dagmar Šteplová , Rudolf Sokolík
5. Skúmanie mechanizmov organických reakcií / Peter Sykes , Ladislav Kniežo prel.
6. Organická chémia / František Petrů , Karel Andrlík , Eva Surová prel.
7. Organická chémia / Pavol Hrnčiar
8. Organická chémie / Otakar Červinka , Václav Dědek , Miloslav Ferles
9. Všeobecná a anorganická chémia / Ján Gažo , kol
10. Všeobecná a anorganická chémia / Ján Gažo , ko
11. Anorganická chémia / Anorganick zahl.
12. Chémia na prahu tretieho tisícročia / Siegfried Poller , Milan Karvaš prel., Marcela Göghová prel., Ivan Popovič ilustr.
13. Základy analytickej chémie / Ján Kandráč , Jozef Čerňák
14. Výpočty v stredoškolskej chémii / Ján Kandráč , Anton Sirota
15. Fyzikálna chémia / Fyzikáln zahl.
16. Fyzikální chemie / Walter J. Moore , Čestmír Černý prel., Alexandr Schůtz prel.
17. Fyzikálna chémia I / Fyzikáln zahl.
18. Chémia a fyzikálna chémia pre elektrotechnikov / Alžbeta Kalašová , Anežka Toušková
19. Príklady a úlohy z chémie / Príklad zahl.
20. Prehľad chémie / Peter Silný , Beáta Brestenská
21. Prehľad chémie / Peter Silný , Beáta Brestenská
22. Chémia má svoje zákony / K. R. Manolov , D. L. Lazarov , I. P. Lilov , Michal Brejčák prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ