Deskriptor napätie elektrické
Počet nájdených titulov : 38
1. Elektrotechnika / Vladimír List , Josef Hak
2. Transformátory / Jozef Jarošek , Rudolf Plencner
3. Základy úpravníckej elektrotechniky / Juraj Bartoš
4. Kvalifikační příručka elektroinstalatéra / Václav Klepl
5. Koaxiálne káble / I. I. Grodnev , V. V. Sokolov , S. Hrabal prel., R. Lukáč prel.
6. Kvalifikační příručka elektroúdržbáře - provozního elektrikáře / Václav Klepl
7. Elektroinštalácia v malých stavbách a objektoch / Kazimír Kremničan
8. Elektrické přístroje. Základy teorie / B. K. Buľ , kol , Vladimír Suchánek prel.
9. Technologie / Stanislav Horych
10. Provoz a údržba ochran v energetice / Petr Dohnálek
11. Silnoproudá rozvodná zařízení v průmyslu / Josef Pauza
12. Elektrické přípojky nízkého napětí / Elektrick zahl.
13. Spínací přístroje a rozváděče na vysoké napětí / Vladimír Novotný , Zdeněk Vávra
14. Elektrické sítě v městech a sídlištích / Bohumír Pavlovský
15. Transformátory / Eugeniusz Jezierski , Rudolf Tesař prel.
16. Elektronický osciloskop / Kamil Donát
17. Príručka číslicových meracích prístrojov / Ivan Kamenský prel., Príručk zahl.
18. Výkony deformovaných prúdov a napätí / Juraj Gyárfáš , Peter Kukuča
19. Elektrická měření / Vladimír Krejčí , Josef Stupka
20. Teoretická elektrotechnika / Ľudovít Kneppo , Oldrich Benda
21. Elektronika?...Nič jednoduchšie! / Jean Pierre Oehmichen , Ivan Kamenský prel.
22. Elektrické pohony s tyristory / Elektrick zahl.
23. Polovodičová technika / Josef Stránský
24. Paramerty a mezní stavy tranzistorů / J. F. Nikolajevskij , D. V. Igumnov , Václav Malina prel.
25. Elektrické stroje a prístroje / Rudolf Mravec
26. Měření v radiotechnice / Bohumír Kleskeň
27. Základné zapojenia z rádioelektroniky / Zvonko Vistrička , Július Zachar prel.
28. Rádioelektronické vysielacie zariadenia / Michail Blagoveščenskij , German Utkin , Igor Baláž prel., Miroslav Mikuláš prel.
29. Príručka nízkofrekvenčnej obvodovej techniky / Kamil Jurkovič , Jan Zodl
30. Merania v rádiotechnike / Bohumír Kleskeň
31. Elektrotechnika / Hubert Meluzin
32. Stlačený vzduch v průmyslu / Arnošt Drozd
33. Zisťovanie a oprava porúch v silnoprúdovom zariadení / Helmut Frič
34. Teoretická elektroenergetika / Teoretick zahl.
35. Bezpečná práca s elektrickým zariadením / Anton Ďurďovič
36. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím / Karel Brož
37. Otázky a odpovede z elektrotechniky / Hubert Meluzin
38. Školské pokusy z elektrochémie / Ladislav Smik , Ivan Ilkovič , Ladislav Merva
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ