Deskriptor tvorba
Počet nájdených titulov : 28
1. Priadky a páračky v slove a piesni / Kvetoslava Benková
2. Škola kresťanská / Hugolín Gavlovič
3. Umenie a spoločnosť / Atanas Natev , Zuzana Koláriková prel.
4. O užitočnosti krásy / Vladimír Brožík
5. Umenie a estetika / Avner Jakovlevič Zis , Ján Meravý prel.
6. Osobitosti umeleckej tvorby / J.D. Vorobej , Mária Mlynáriková prel.
7. Výtvarná úžitková tvorba na Slovensku / Pavol Michalides
8. Úžitkové umenia a dekoratívna tvorba vo výtvarnej výchove / Pavol Michalides
9. Základy výtvarnej výroby / Pavol Michalides
10. Ako tvoriť textilné doplnky / Božena Mancová
11. Ľudové maľby na skle / Irena Pišútová
12. Moderná slovenská grafika / Ľudo Petránsky
13. Karol Plicka - básnik obrazu / Martin Slivka
14. Filmujeme "osmičkou" / Karel Kameník
15. Kapitoly z filmovej teórie / Peter Mihálik
16. Teória dramatických umení / Rudolf Mrlian
17. Umenie živého slova / Rudolf Lesňák
18. Vitalita slovesnej tvorby / Albín Bagin
19. Umelecká tvorba, skutočnosť, človek / Michail Borisovič Chrapčenko , Viktória Slobodníková prel.
20. Strofa a metrum v poézii P.O. Hviezdoslava / František Štraus
21. Tvorba Ivana Bukovčana / Zoltán Rampák
22. Tvorba a kritika v súčasnej literatúre / Miloš Tomčík
23. Kalkulácia nákladov a cenová politika v trhovej ekonomike / Peter Swoboda
24. O veľkosti a utrpení Richarda Wagnera / Dagmar Martincová , Jana Šimulčíková prel.
25. Z tvorby solúnskych bratov a ich žiakov / Katarína Habovštiaková , Ema Krošláková
26. Podmanený svet / Danica Suchoňová
Platňa-Podmanený svet
27. Ako rieka, ktorá plynie.... / Paulo Coelho , Katarína de Silva prel.
28. Tajemství pyramid / Chalil El Hakim
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ