Deskriptor rovnováha chemická
Počet nájdených titulov : 4
1. Fyzikálna chémia / Jan Čipera , Alžbeta Stančevová prel.
2. Všeobecná a anorganická chémia / Ján Gažo , ko
3. Hydrochemie / Pavel Pitter
4. Úvod do fyzikální chemie / Rudolf Brdička , Mirko Kalousek , Alexandr Schůtz
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ