Deskriptor Handlová
Počet nájdených titulov : 73
1. Dejiny a kultúra karpatských Nemcov / Ondrej Pöss
2. Škola si všetko pamätá.... / Škol zahl.
3. Tramping v Handlovej / Pavel Ďurkovič , Vladislav Horváth
4. 60 dobrých rokov / Jozef Neuschl zost., Aneta Šlechtová zost.
5. 60 rokov snaženia / Pavol Tisaj zost.
6. 600 rokov Handlovej / Imrich Frivaldský zost.
7. Handlová od praveku po súčasnosť / Ivan Mrva zost., Igor Reiff zost.
8. Sem som chodil do školy / Iveta Ondrušíková zost., Daniela Báleková zost.
9. Výstavba Slovenska 1945-1960 / Kamil Gross zost., Jozef Skala zost., Tibor Zalčík zost.
10. Handlová o mladých - pre mladých / Veronika Fabianová , Paulína Deliová , Alexander Muszela
11. Handlovský štrajk 1940 / Milan Strhan
12. Zo života rómskych žien / Ján Šándor
13. Vom Strudel erfast / Ludwig Wohland
14. Pivný zákon Handlovského baníckeho spolku / Igor Reiff zost., Rudolf Podoba zost., Ján Ihring zost.
15. Plaváreň mesta Handlová / Plaváre zahl.
16. Literárny sprievodca po Slovensku / Pavol Uhrin
17. Mladí spoločne / Veronika Fabianová zost.
18. Handlová o mladých - pre mladých / Veronika Fabianová , Paulína Deliová , Alexander Muszela
19. Geologie uhelných ložisek / Václav Havlena
20. Vplyvy poddolovania / Bohumír Žilavý
21. V tieni známky / Rudolf Cigánik
22. Výbuch v Bani Handlová / Marián Krčík
Výňatok z knihy Výbuch 100+1 požiarov a výbuchov v bani
23. Výbuch / Marián Krčík
24. Oheň v Bani Handlová / Marián Krčík
Výňatok z knihy Výbuch 100+1 požiarov a výbuchov v bani
25. Zápisnice o schôdzach výboru Miestneho odboru Matice slovenskej v Handlovej / Zápisnic zahl.
26. Železniční mosty v České a Slovenské republice / Dušan Josef
27. Horná Nitra 15 / Marta Remiašová zost., Horn zahl.
28. SNP / I. G. Čiernopotocký
29. Keď jubiluje škola / Jozef Ondriš zost.
30. Technické a industriálne pamiatky Handlovej / Technick zahl.
31. Oživené pamiatky / Oživen zahl.
32. 95. výročie vzniku futbalu v Handlovej / Imrich Frivaldský
33. Dvadsaťpäť rokov štátneho majetku n.p. Handlová / Anton Krchnák
34. Základná umelecká škola v Handlovej / Iveta Gogová zost., Denisa Smačková zost.
35. Západné Karpaty / Západn zahl.
36. Drevorezby Jána Procnera / Jozef Tonhauser zost., Martin Prášek zost.
37. Výročná správa mesta Handlová 2008 / Výročn zahl.
38. 100 rokov priemyselnej ťažby uhlia / Igor Reiff
39. 100 rokov priemyselnej ťažby uhlia v bani Handlová / Dušan Pacúch
40. Ponitrie / Peter Hajduch
41. Handlovská dolina 2009 / Handlovsk zahl.
42. Revolučnou cestou / František Mišeje
43. Metodika tútorskej práce / Metodik zahl.
44. Dychová hudba / Dychov zahl.
45. Detským srdiečkam / Katarína Kernová , Ľubica Šebeková ilustr.
46. 40 rokov baníckeho učilišťa v Handlovej / Štefan Jáni zost., Marián Januščák zost.
47. 75 rokov priemyselnej ťažby uhlia v Handlovej (1909-1984) / František Záni
48. Handlovčania od oslobodenia po Február / František Záni
49. Štvrťstoročie handlovského gymnázia 1954-1979 / Jozef Detvan zost.
50. Tvrdý sloj / Blažej Belák
51. Handlová čierna a červená / Bohuš Kostický zost.
52. Večne živí / Večn zahl.
53. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Handlová / Progra zahl.
CD-Profil Mesta Handlová a Analýza problémov v Meste Handlová
54. Informátor / Informáto zahl.
55. Handlovský spravodajca / Handlovsk zahl.
56. Päťdesiat rokov futbalu v Handlovej / Imrich Frivaldský
57. Štatistická ročenka Mesta Handlová / Štatistick zahl.
58. Štatistická ročenka Mesta Handlová / Štatistick zahl.
59. Štvrťstoročie handlovnského gymnázia / Jozef Detvan zost.
60. Stredná priemyselná škola Handlová / Stredn zahl.
61. Tepláreň Handlová / Tepláre zahl.
62. Krikerhau-Handlová / Krickerha zahl.
63. Handlová / Vladislav Horváth zost., Peter Gašpar zost.
64. Prechádzky Handlovou pre malých i veľkých / Jozef Ondriš
65. O spanilej Kataríne / Eva Siegelová , Lukáš Čeman ilustr.
66. 85 rokov futbalu v Handlovej / Imrich Frivaldský
67. Tvrdý sloj / Blažej Belák
68. Handlová / Handlov zahl.
69. Handlová a jej premeny / Bohumír Kostický
70. Handlová / Handlov zahl.
Kniha obsahuje alternatívny preklad textu v angličtine a v nemčine.
71. ...ja, banícka Handlová... / Martin Prášek , Jozef Tonhauser , Martin Prášek fotogr.
72. 75 rokov priemyselnej ťažby uhlia v Handlovej / František Záni a kol.
73. Handlovčania v boji za slobodu / František Záni
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ