Deskriptor ruch cestovný
Počet nájdených titulov : 19
1. Cestovný ruch pre stredné odborné učilištia / Valéria Benkovičová
2. Kvalita a spokojnosť zákazníka v cestovnom ruchu / Marian Gúčik , Tomáš Gajdošík , Zuzana Lencsésová
3. Podnikanie v cestovnom ruchu / Jana Kučerová , Ľudmila Šmardová
4. Ceny v marketingu / Michal Oláh
5. Juhoslávia / Nina Heřmanová
6. Učebnice evropské integrace / Lubor Lacina , Jan Ostřížek
7. Agroturistika a ekoturistika / Janka Mikušáková
8. Podnikanie v cestovnom ruchu / Katarína Malíková
9. Atlas krajiny Slovenskej republiky / Atla zahl.
10. Malá slovenská vlastiveda / Pavol Plesník a kol.
11. Marketing pre samosprávy / Magdaléna Bernátová , Anna Vaňová
12. Ekonomika cestovného ruchu / Emil Kopšo , Denis Baxa , Marian Gúčik
13. Slovensko / Ivan Sútoris , Ivana Magátová
14. Zemepisné novosti sveta / Štefan Očovský , František Podhorský
15. Zahraničný cestovný ruch / Gustáv Sládek
16. Sprievodca podnikateľa vo vidieckom turizme a agroturizme / František Mach
17. Zemepis cestovného ruchu / Zemepi zahl.
18. Geografia / Alena Dubcová , Hilda Kramáreková , Celestín Farkaš
19. Slovensko - Človek a spoločnosť / Kliment Ondrejka
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ