Deskriptor ruch cestovný
Počet nájdených titulov : 18
1. Kvalita a spokojnosť zákazníka v cestovnom ruchu / Marian Gúčik , Tomáš Gajdošík , Zuzana Lencsésová
2. Podnikanie v cestovnom ruchu / Jana Kučerová , Ľudmila Šmardová
3. Ceny v marketingu / Michal Oláh
4. Juhoslávia / Nina Heřmanová
5. Učebnice evropské integrace / Lubor Lacina , Jan Ostřížek
6. Agroturistika a ekoturistika / Janka Mikušáková
7. Podnikanie v cestovnom ruchu / Katarína Malíková
8. Atlas krajiny Slovenskej republiky / Atla zahl.
9. Malá slovenská vlastiveda / Pavol Plesník a kol.
10. Marketing pre samosprávy / Magdaléna Bernátová , Anna Vaňová
11. Ekonomika cestovného ruchu / Emil Kopšo , Denis Baxa , Marian Gúčik
12. Slovensko / Ivan Sútoris , Ivana Magátová
13. Zemepisné novosti sveta / Štefan Očovský , František Podhorský
14. Zahraničný cestovný ruch / Gustáv Sládek
15. Sprievodca podnikateľa vo vidieckom turizme a agroturizme / František Mach
16. Zemepis cestovného ruchu / Zemepi zahl.
17. Geografia / Alena Dubcová , Hilda Kramáreková , Celestín Farkaš
18. Slovensko - Človek a spoločnosť / Kliment Ondrejka
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ