Deskriptor romány o mafii
Počet nájdených titulov : 4
1. Sicílčan / Mario Puzo , Magda Žáryová prel., Magda Žáryová prel.
2. Pirane / Harold Robbins , Anna Krčméryová prel.
3. Omerta / Mario Puzo , Otakar Kořínek prel.
4. Sicílčan / Mario Puzo , Magda Žáryová prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ