Deskriptor veda
Počet nájdených titulov : 263
1. Počiatky básnickej školy Štúrovej / Milan Pišút
2. Ľudmila Podjavorinská a detská literatúra / Zlatko Klátik
3. Literárny sprievodca po Slovensku / Pavol Uhrin
4. Cesty do minulosti Prievidze / Ondrej Čiliak
5. Veľká detská encyklopédia
6. Už viem prečo / Helena Škodová
7. Detská ilustrovaná encyklopédia / Jana Haplová prel.
Poznatky z rôznych oblastí vedy a techniky, história objavov a vynálezov. Prvý diel štvordielnej encyklopédie.
8. Příruční slovník vědy a techniky / Bohumil Dobrovolný zost.
9. Rozprava o vedách a umeniach / Jean Jacques Rousseau , Vladimíra Komorovská prel.
10. Normálne 70. roky / Juraj Šebo
11. Zápisky Paula Bruntona / Paul Brunton , Růžena Formánková prel., Antonie Krejčová prel., Marie Marešová prel.
12. Nepatrní obri / Ivan Veliký
13. Človek očami vedy / Walter Hollitscher , František Chorvát prel.
14. Giganti / Ernst Peter
15. Tvary a tváre divadla / Rudolf Mrlian
16. Čas bohů / Frank P. Jones , Petr Novotný prel.
17. Historický žáner v slovenskej próze / René Bílik
18. Zvolen / Viera Vaníková zost.
19. Problémy poetiky románu / Michail Michajlovic Bachtin , Marta Baránková prel.
20. Roky úzkosti a vzopätia / Mária Bátorová
21. Dynamika literárnych skúseností / Jurij Bogdanov
22. Problémy literárnej vedy včera a dnes / Mikuláš Bakoš
23. Človek a život / V.G. Belinskij , ko prel.
24. Básník a čas / Marina Cvetajevová , Jan Zábrana prel.
25. Človek v literatúre / Andrej Červeňák
26. Teória literárnej komparatistiky / Dionýz Ďurišin
27. Literárne svedectvá / Móric Dedinský-Mittelmann
28. Teória literárnej komparatistiky / Dionýz Ďurišin
29. Hľadám umenie / Lion Feuchtwanger , Július Albrecht prel.
30. Poetika literárnych žánrov / Jozef Hvišč
31. Horizonty umeleckého obrazu / Michail Borisovič Chrapčenko , Viktória Slobodníková prel.
32. Cestami literatúry / Michal Chorváth
33. Z prielomu / Michal Chorváth
34. O literatúre / Michal Chorváth
35. Myšlienka a tvar / Rudolf Chmel zost.
36. Dejiny v dejinách / Rudolf Chmel
37. Interpretácia umeleckého textu / Interpretáci zahl.
38. Rozhovory / Ľuboš Jurík
39. Slovo, kľúč k detstvu / Zlatko Klátik
40. Nadpočetné hodiny života / Lýdia Kyseľová
41. Kritika 64 / Jozef Bob zost., Michal Nadubinský zost.
42. Osobnosti / Alexander Matuška
43. Nie samým slovom / Viktor Kochol
44. Epika a román / Nora Krausová
45. Výber z diela / Štefan Krčméry
46. Výber z diela / Štefan Krčméry
47. Listy / Štefan Krčméry
48. Poézia Jána Smreka / Bohuš Kováč
49. Estetické reflexie / Štefan Krčméry
50. Zrelý Vajanský / Ivan Kusý
51. Mladý Vajanský / Ivan Kusý
52. Slovenská literárna kritika / Ivan Kusý zost.
53. Slovenská literárna kritika / Ivan Kusý
54. Slovenská literárna kritika / Cyril Kraus zost.
55. Obrana poézie / Ivan Kupec
56. Slovenský a slovanský romantizmus / Zlatko Klátik
57. Miera pravdivosti / Jurij Kuzmenko , Soňa Lesňáková prel.
58. Slovenská a juhoslovanská literatúra / Zlatko Klátik
59. O literatúre a ľuďoch / Ján Kalinčiak
60. O literatúre a o ľuďoch / Ján Kalinčiak
61. Jesenné eseje / Milan Lajčiak
62. Kontexty populárnej literatúry / Peter Liba
63. Litteraria / Litterari zahl.
64. Čítanie starých otcov / Peter Liba
65. Čitateľ a literárny proces / Peter Liba
66. Literatúra a súčasnosť / Ján Koška prel., Ján Koška zost.
67. Literatúra a revolúcia / Štefan Drug zost.
68. Literatúra a revolúcia / Štefan Drug zost.
69. Literárnokritické konfrontácie / Rudolf Chmel zost.
70. Pripomienky a podlžnosti / Alexander Matuška
71. Od včerajška k dnešku / Alexander Matuška
72. Osobne a neosobne / Alexander Matuška
73. Profily a portréty / Alexander Matuška
74. Za a proti / Alexander Matuška
75. Pre a proti / Alexander Matuška
76. O literatúre / Alexander Matuška
77. Dielo esteticko-kritické / Ján Marták
78. Spoločenské otázky v predprevratovom slovenskom románe / Andrej Mráz
79. Hľadanie systému obraznosti / Valér Mikula
80. Tu žije národ / Vladimír Mináč
81. Aspekty literatúry / Henryk Markiewicz , Pavel Winczer prel.
82. Rytmy čias / Alexander Alexejevič Michajlov , Viktória Slobodníková prel.
83. Človek proti skaze / Alexander Matuška
84. Človek proti slepote / Vojtech Mihálik
85. Paradoxy / Vladimír Mináč
86. Čas a knihy / Vladimír Mináč
87. Text a štýl / František Miko
88. Tvorba a recepcia / František Miko , Anton Popovič
89. Hra a poznanie v detskej próze / František Miko
90. Otázky českej literatúry / Zdeněk Nejedlý , Ľudmila Rampáková prel.
91. O umelecko-náučnej literatúre / O umeleck zahl.
92. Hľadanie epickej syntézy / Július Noge
93. Nenáhodné stretnutia / Karol Rosenbaum zost., Stanislav Šmatlák zost.
94. O socialistickom realizme / O socialisticko zahl.
95. Literárna teória a kritika davistov / Daniel Okáli
96. Originál - preklad / Originá zahl.
97. Poslední svatci romantizmu / Miroslav Pius
98. Cesta k básnickému tvaru / Pavol Plutko
99. Štýlové konfrontácie / František Miko
100. Súčasnosť románu - román súčasnosti / Rudolf Chmel zost.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ