Deskriptor poézia robotnícka
Počet nájdených titulov : 2
1. Od robotníckej poézie k DAVu / Štefan Drug
2. A prehovoril žud / A prehovori zahl.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ