Deskriptor chémia
Počet nájdených titulov : 125
1. Chemické prvky okolo nás / Milan Bárta , Alena Naďová prel.
2. Minilexikon všeobecnej chémie / Vladimír Fajnor
3. Metodická príručka na vyučovanie chémie v 8. ročníku základnej školy / Mária Feriančíková prel., Metodick zahl.
4. Metodická príručka na vyučovanie chémie v 7. ročníku ZŠ / Metodick zahl.
5. Deväťdesiatdeväť všetečných otázok a odpovedí / Ivan Čajda , Fedor Kiš ilustr.
6. Tenzidy / Tenzid zahl.
7. Základy priemyselnej chémie / Karel Andrlík , Štefan Orsáry prel.
8. Základy priemyselnej chémie / Karel Andrlík , Dagmar Švarbachová prel., Branislav Imro prel., Jozef Mjartan prel.
9. Moderný a úsporný dom / Modern zahl.
10. Základní kvalifikační učebnice stavebnictví / Josef Hraba
11. Chemická technológia pre učiteľov / Stanislav Mocik , Zdeněk Šimek , Ružena Halásová
12. Chémia pre maturantov / Ján Fabini
13. Zaujíma vás chémia? / Zaujím zahl.
14. Svet chémie, fyziky, astronómie / Sve zahl.
15. Výprava do ríše mikróbov / Vladimír Betina
16. Fyzikálna chémia / Jan Čipera , Alžbeta Stančevová prel.
17. Fyzikálna chémia pre nechemikov / Vladislav Holba
18. Chemické laboratórne tabuľky / Chemick zahl.
19. Analytická chémia kvalitatívna / Dobroslav Prístavka
20. Chémia heterocyklických zlúčenín / Jaroslav Kováč , Alžbeta Krutošíková , Rudolf Kada
21. Fenoly a zásady z uhlí / Alfred Dierichs , Rudolf Kubička
22. Príručka o vzorkovaní a rozbore zemných plynov / A. A. Čerepennikov , Xeno Liebl prel., K. Rudová prel.
23. Anorganická chemie / Heinrich Remy , Vladimír Machálek prel., Lieselotta Pačesová prel., Marie Školová prel.
24. Anorganická chémia pre stredné zdravotnícke školy a pre gymnáziá / Ján Fabini , Dagmar Šteplová , Rudolf Sokolík
25. Chémia pre dopravné smery / Kamil Bagin
26. Ako tvoriť názvy v organickej chémii / Jozef Heger
27. Potenciometria / Juraj Berčík , Juraj Tölgyessy
28. Jednoduché pokusy z organickej chémie / Imrich Stein
29. Skúmanie mechanizmov organických reakcií / Peter Sykes , Ladislav Kniežo prel.
30. Podivuhodná tekutina / Alexander Petrovič Merkulov , Milan Žuffa prel.
31. Názvoslovie anorganických látok / Miroslav Zikmund
32. Organická chémia / František Petrů , Karel Andrlík , Eva Surová prel.
33. Organická chémia / Pavol Hrnčiar
34. Organická chémia / Pavol Hrnčiar
35. Organická chémia / Jaroslav Kováč , Štefan Kováč
36. Chemické tabulky anorganických sloučenin / František Březina , Jiří Mollin
37. Chemické tabulky organických sloučenin / Miroslav Večeřa , Jiří Gasparič
38. Základy radiačnej chémie a radiačnej technológie / Štefan Varga , Juraj Tölgyessy
39. Všeobecná a anorganická chémia / Ján Gažo , kol
40. Všeobecná a anorganická chémia / Ján Gažo , ko
41. Anorganická chémia / Anorganick zahl.
42. Anorganická chemie / Heinrich Remy , Milan Drátovský prel., Zdeněk Hauptman prel., Jiří Hejduk prel., Vladimír Machálek prel.
43. Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy / Ján Garaj
44. Analýza vôd / Dagmar Kalavská , Ivan Holoubek
45. Úvod do fyzikální chemie / Rudolf Brdička , Mirko Kalousek , Alexandr Schůtz
46. Chemickoanalytické tabulky / Václav Sýkora
47. Analytická chémia kvalitatívna / Jan Kryšpín , Zdeněk Šimek , Stanislav Galvánek prel.
48. Pokroky chemie / Pokrok zahl.
49. Anorganická technológia / Zdeněk Šimek , Štefan Sedlák prel.
50. Vzorkování přírodních vod / Jaromil Krajča
51. 200 chemických pokusů / Pavel Beneš , Jitka Macháčková , Jan Hejda ilustr.
52. Analytická chémia / Ján Garaj , Dušan Bustin , Zdeněk Hladký
53. Základy analytickej chémie / Ján Kandráč , Jozef Čerňák
54. Prehľad analytickej chémie / Jozef Čerňák , Jozef Polonský
55. Školské pokusy z elektrochémie / Ladislav Smik , Ivan Ilkovič , Ladislav Merva
56. Pokroky chemie / Josef Novák
57. Výpočty v stredoškolskej chémii / Ján Kandráč , Anton Sirota
58. Fyzikálně chemické metody stanovení organických sloučenin v přírodninách / Ivana Borkovcová
59. Otázky a odpovede z jadrovej chémie a technológie / Juraj Tölgyessy
60. Fyzikálna chémia / Vladimír Novotný , Viera Siládiová , Karol Daučík , Mária Lisá prel.
61. Periodická sústava prvkov / Miloš Marko , Emil Fendrich , Ján Kandráč
62. Chemický náučný slovník / Chemick zahl.
63. Fyzikálna chémia / Fyzikáln zahl.
64. Fyzikálna chémia / Ján Schlemmer , Vladimír Valter , Jozef Mjartan prel.
65. Ako tvoriť názvy organických zlúčenín / Jozef Heger
66. Aerosoly / Aerosol zahl.
67. Fyzikálno-chemické vlastnosti atómov a molekúl / Vladislav Holba
68. Základy obecné a fyzikální chemie / Boleslav Fišner , Stanislav Mizera-Milnera
69. Názvoslovie organickej chémie / Jozef Heger
70. Základy fysikální chemie / Rudolf Brdička , Jiří Dvořák
71. Fyzikální chemie / Walter J. Moore , Čestmír Černý prel., Alexandr Schůtz prel.
72. Fyzikálna chémia / Vojtech Kellö , Alexander Tkáč
73. Metody chemického výzkumu vod / Jiří Adam
74. Ako vznikli chemické vzorce / Imrich Stein
75. Meranie a regulácia / Vladimír Novotný , Vladimír Klíma , Ján Mjartan prel.
76. Programové vyučovanie v chémii / Andrej Velikanič
77. Chémia a fyzikálna chémia pre elektrotechnikov / Alžbeta Kalašová , Anežka Toušková
78. Chémia životného prostredia / Juraj Tölgyessy , Leonard Sojka , Ladislav Simon
79. Príklady a úlohy z chémie / Príklad zahl.
80. Prehľad chémie / Peter Silný , Beáta Brestenská
81. Chémia pre maturantov / Ján Fabini
82. Chémia má svoje zákony / K. R. Manolov , D. L. Lazarov , I. P. Lilov , Michal Brejčák prel.
83. Zaujímavo o chémii / L. Vlasov , Dmitrij Nikolajevič Trifonov , Milan Žuffa prel.
84. Prehľad stredoškolskej chémie / Ján Fabini , Blažena Schenková
85. Prehľad chémie / Pavol Zahradník , Marta Kollárová
86. Malá encyklopédia chémie / Mal zahl.
87. Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie / Ján Lisý , Ladislav Valko
88. Chémia denného života / Sigmar Spauszus , Jozef Vido prel.
89. Od vodíka po ... Lawrencium? / Piotr Rejngoľdovič Taube , Jevgenij Ivanovič Rudenko , Milan Klobušický prel.
90. Cestou k atomu / B. Stěpanov , Jiří Fridman prel., A.A. Hoch prel.
91. Fyzika polymerů / Bohumil Meissner , Václav Zilvar
92. Slovensko-anglický technický slovník a slovník Slovak-English Technical Dictionary / Aliberto Caforio
93. Mendelejev / German Smirnov , Zuzana Borovská prel., Margita Svitková prel.
94. Tabuľky pre odborné školy / Tabuľk zahl.
95. Dějiny exaktních věd v českých zemích / Dějin zahl.
96. Programované vyučovanie v chémii / Andrej Velikanič
97. Hmota a energia / Michal Toma prel.
98. Školská encyklopédia chémie / Jane Wertheim
99. Chemistry / Steven S. Zumdahl
100. Minilexikon fyzikálnej chémie / Ladislav Ulický
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ