Deskriptor logopédia
Počet nájdených titulov : 10
1. Komunikačné problémy detí s viacerými chybami / Jozef Baláž
2. Aktuálne problémy detí s poruchami reči a čítania / Štefan Vašek , kol
3. Vady výslovnosti / Jan Vyštejn
4. Logopedická prevence / Dana Kutálková
5. Výchova koktavého dítěte doma i ve škole / Miloš Sovák
6. Nárys speciální pedagogiky / Miloš Sovák
7. Logopédia v komplexnej starostlivosti o dieťa / Pavol Sabadoš a kol.
8. K aktuálnym otázkam špeciálnej pedagogiky / Gabriel Rehuš a kol.
9. Logopédia / František Kábele a kol.
10. Preventívna logopedická starostlivosť v predškolských zariadeniach / Anna Antušeková
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ