Deskriptor typológia organizačnej kultúry
Počet nájdených titulov : 1
1. Organizačná kultúra / Anna Kachaňáková
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ