Deskriptor rozvoj územný
Počet nájdených titulov : 2
1. Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti / Dlhodob zahl.
2. Kreatívní ekonomika / Jitka Kloudová
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ