Deskriptor ložiská hydrotermálne
Počet nájdených titulov : 2
1. Ložisková geológia / Vlastimil Potančok , Ján Hurný , Miroslav Slavkay
2. Geologie ložisek nerostných surovin / Vladimír Ivanovič Smirnov , Jaroslav Havelka prel., Naděžda Peřinová prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ