Deskriptor TBC
Počet nájdených titulov : 9
1. Očkovanie v otázkach a odpovediach pre premýšžajúcich rodičov / Alexander Kotok
2. Dětské lékařství / Karel Brachfeld , Jaroslava Brachfeldová , Jozef Černay , Edita Kratková prel.
3. Aerosóly v liečbe chorôb dýchacích orgánov / Dušan Skokňa
4. Vnitřní lékařství / Pavel Lukl
5. Kniha o zdraví a nemoci / Knih zahl.
6. Choré diea / Miriam Stoppardová , Jana Stachová prel.
7. Pečujeme o nemocné dítě / Miloslav Mečíř
8. Abeceda zdravia / Július Tvrdoň prel., Ján Olexa prel., Abeced zahl.
9. Tak ako bohovia / Gustáv Murín , Ján Valter ilustr.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ