Deskriptor literatúra viacjazyčná
Počet nájdených titulov : 5
1. Z rozprávky do rozprávky / Helena Zmatlíková ilustr.
2. Stvořitelé nových světů
3. Detský rok / Oľga Pavalová ilustr., Jarmila Štítnická zost.
4. Ibis a mesiac
5. Svetové rozhlasové hry / Ivan Teren red., Svetov zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ