Deskriptor marketing sociálny
Počet nájdených titulov : 2
1. Sociální marketing / Radim Bačuvčík , Lenka Harantová
2. Výchova ke zdraví / Libuše Čeledová , Rostislav Čevela
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ